W ramach czesnego zapewniamy:

 • zajęcia dydaktyczne realizujące podstawę programową określoną przez MEN
 • język angielski
 • kinezjologia edukacyjna
 • zajęcia plastyczno – techniczne
 • rytmikę z muzykoterapią
 • zajęcia logopedyczne w małych grupach
 • zajęcia kulinarne
 • warsztaty teatralne
 • joga
 • logarytmika
 • koncerty muzyczne
 • wstęp do teatru dwa razy w roku
 • wycieczkę przyrodniczo – środowiskowo – krajoznawczą
 • konsultacje logopedyczne i psychologiczne
 • konsultacje lekarza stomatologa i ortopedy
 • imprezy okolicznościowe z udziałem rodziny dziecka
 • warsztaty dla rodziców
 • wiele dodatkowych atrakcji wynikających z realizacji różnych programów i projektów
 • indywidualna pomoc psychologiczno – pedagogiczna, terapia pedagogiczna, pedagog włączający dla dzieci i rodziców wg potrzeb i możliwości dziecka, rodziców i przedszkola.

ORGANIZUJEMY DODATKOWE, ODPŁATNE ZAJĘCIA DLA DZIECI:

 • karate
 • warsztaty taneczne „Taneczny Mix”
 • warsztaty kreatywne
 • zajęcia z piłkami – Przedszkoliada.pl
 • wyjazdy do teatru
 • wycieczki o różnorodnej tematyce
 • inne według planu rocznego i zapotrzebowania rodziców
pasekpasek

OPŁATY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Wpisowe – 200 zł. Płatne jednorazowo. 
Zwolnione z wpisowego są: dzieci już uczęszczające, drugie i kolejne rodzeństwo dziecka uczęszczającego do przedszkola, dzieci posiadające kartę Dużej Rodziny Konstantynowa Łódzkiego.

Wyżywienie – płatne do 10. dnia miesiąca razem z czesnym
(odpisy posiłków i zwrot nadpłaty poprzez odliczenia w kolejnym miesiącu rozliczeniowym)
- 19,00 zł - 4 posiłki (stawka od 02/2024)
5 zł - śniadanie plus drugie śniadanie w postaci mix owoców
- 10 zł - obiad - dwudaniowy
4,00 zł - podwieczorek

Dieta bez specjalnej ceny

Czesne - miesięczna wysokość czesnego płatna do 10. dnia miesiąca wynosi:

Od miesiąca 02/2024 czesne wynosi: 

700 zł (pobyt w godz. 6.30-17.30)
640 zł (pobyt w godz. 6.30-13.00)

20% zniżki drugie rodzeństwo i kolejne rodzeństwo dziecka uczęszczającego do przedszkola
50% zniżki dziecko z rodziny 3+ (Karta Dużej Rodziny Konstantynowa Łódzkiego)

Ubezpieczenie roczne dziecka płatne jednorazowo w miesiącu IX
– 34,56 zł.

Wyprawka i podręczniki nadal są finansowane przez przedszkole. Dziecko przynosi do przedszkola tylko obuwie i ubrania na zmianę oraz szczoteczkę i pastę do zębów.

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

W przedszkolu realizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci z orzeczeniami i opiniami z poradni specjalistycznych, psychologiczno-pedagogicznych w miarę możliwości organizacyjno-kadrowych przedszkola.

W przedszkolu zatrudnieni są następujący specjaliści:

 • psycholog
 • dwóch logopedów
 • terapeuci pedagogiczni
 • pedagog włączający
 • kinezjolodzy edukacyjni
 • nauczyciel gimnastyki korekcyjnej

Psycholog i logopedzi prowadzą zajęcia również dla dzieci spoza przedszkola.

Współpracujemy również z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Konstantynowie Łódzkim oraz z Centrum Wspierania Rozwoju Pro Logos