„Barwne Dzieci” - nie tyle barwne, bo kolorowe,
ale barwne, bo różnorodne

Barwne dziecko to dziecko zawsze ciekawe świata, posiadające różnorodne umiejętności.
Barwne dziecko to dziecko radosne, kreatywne, samodzielne.

Dlaczego warto Nam zaufać?

  • Bawimy, uczymy; inspirujemy każde barwne dziecko
  • Wspieramy w wychowaniu rodziców i bliskich naszych podopiecznych
  • Dbamy o pielęgnowanie tradycji
  • Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania, nowinki techniczne, nowości w pedagogice
  • Kadra przedszkola wciąż rozwija swoje umiejętności uczestnicząc w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego
  • Szeroko rozumiane bezpieczeństwo dziecka jest dla nas priorytetem

Kadra przedszkola Barwne Dzieci.

mgr Agata Majtczak
Dyrektor, osoba prowadząca Przedszkole,
nauczyciel, terapeuta pedagogiczny 

mgr Marzena Machowiec
Dyrektor Przedszkola,
Nauczyciel, Terapeuta Pedagogiczny

mgr Marta Serwacińska
Kinezjolog edukacyjny

mgr Justyna Burzyńska
Nauczyciel

mgr Sylwia Łuczak 
Psycholog, logopeda 

mgr Klaudia Gorzkowska
Nauczyciel 

mgr Paulina Barbachowska
Nauczyciel 

mgr Magdalena Wiśniewska
Nauczyciel 

mgr Oliwia Fugiel        
Nauczyciel        

Marta Markiewicz 
Nauczyciel języka angielskiego

Aneta Kucharska
Nauczyciel rytmiki  

Joanna Marczak        
Pomoc przedszkola         

Paulina Michalska
Pomoc przedszkola

Agnieszka Forysiak
Pomoc przedszkola 

Programy i projekty realizowane w przedszkolu

Akademia Zdrowego Przedszkolaka
Ideą Akademii jest propagowanie zdrowego trybu życia wśród naszych przedszkolaków, dbając o zdrowe nawyki nie tylko w zakresie właściwego odżywiania od najmłodszych lat, ale i szeroko pojętego zdrowia i rozwoju psycho – społecznego. Podczas warsztatów mobilizujemy dzieci do samodzielnego przygotowywania posiłków, aby mogły poczuć dotyk, zapach i smak świeżych warzyw i owoców; uczymy dzieci interpretacji piramidy zdrowego żywienia itp. Koordynatorem programu była Pani Katarzyna Bronakowska.

Akademia Zdrowych Zuchów - Ogólnopolski Program Profilaktyki Zdrowotnej
Celem programu jest wykształcenie w dzieciach nawyków prozdrowotnych, zwrócenie ich uwagi na czynniki wywołujące choroby i alergie, a także uczenie tolerancji wobec innych dzieci, zmagających się z chorobami. Kładziemy nacisk na aktywność fizyczną i grupowe zabawy ruchowe (zwłaszcza na świeżym powietrzu). Koordynatorem programu była Pani Marta Serwacińska.

Projekt „Szacunek”
Projekt realizowany w naszym przedszkolu w latach 2014/2015, którego celem było: propagowanie właściwych wzorców zachowań oraz podniesienie kultury osobistej wśród dzieci. Przedszkolaki miały możliwość uczestniczenia w warsztatach organizowanych przez nauczycieli, dzięki którym kształtowały umiejętności kulturalnego zachowania się w przedszkolu, w domu oraz w najbliższym środowisku. Wdrażane były do  stosowania zwrotów grzecznościowych. Kształtowaliśmy mechanizmy empatii i tolerancji wobec innych oraz uczyliśmy jak przestrzegać zasad wspólnej zabawy. Niezwykle istotnym było wdrażanie dzieci do pozytywnego zachowywania się w kontaktach z kolegami oraz kształtowanie prawidłowych postaw społecznych a także uświadomienie celowości stosowania właściwych zachowań między ludźmi. Wyposażaliśmy dzieci w podstawową wiedzę na temat zasad savoir – vivre dla przedszkolaka. Koordynatorem projektu była Pani Katarzyna Bronakowska i Pani Magdalena Lotka.

Muzyka jest wszędzie
Odkrywanie świata dźwięków, rozpoznawanie ich, naśladowanie, określenie źródła ich pochodzenia to wspaniała zabawa dla dziecka, prowadząca w efekcie do zrozumienia muzyki, również tej określanej mianem „poważna” (klasyczna). Należy więc stwarzać dzieciom jak najwięcej okazji, aby coraz lepiej czuły i rozumiały ten „słownik muzyczny”. Dlatego w naszym przedszkolu organizowany był konkurs dla rodziców oraz ich dzieci, który łącząc dwa pokolenia miał pokazać, że muzyka to wartość uniwersalna, ponadczasowa, dająca możliwość wykazania się nie tylko dziecku, ale i jego najbliższym w sposób plastyczny. Koordynatorem konkursu była Pani Katarzyna Bronakowska.

VI Jesienny Turniej Bajkowych Strof w Zgierzu
Podczas „6 Jesiennego Turnieju Bajkowych Strof”, który odbył się  22.10.2014 r. inspiracją dla małych artystów oraz ich opiekunów i wychowawców były wiersze o tematyce ekologicznej i przyrodniczej. Konkurs adresowany był do dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta i gminy Zgierz oraz innych miast regionu łódzkiego. Odbył się w Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu. Nasze przedszkole, a dokładniej jego przedstawicielka Katarzyna Soczyńska lat 6, zdobyła wyróżnienie za wiersz: „Drzewo”. Grupa teatralna miała okazję przedstawić wiersz: „Sznurek Jurka”, który dzięki zaangażowaniu młodych aktorów podbił serca publiczności. Koordynatorem akcji była Pani Katarzyna Bronakowska i Pani Katarzyna Vecernik.

Spotkania z Porami Roku
Ogólnomiejski coroczny konkurs, którego inicjatorem i organizatorem było Niepubliczne Przedszkole „Barwne Dzieci” w latach 2013 - 2016. Do wspólnej zabawy zapraszane były wszystkie przedszkola oraz oddziały przedszkolne ze szkół z Konstantynowa Łódzkiego. Zainteresowanie każdego roku było bardzo duże, do przedszkola napływały prace dzieci nawiązujące do tytułu, którym opatrzona była każda kolejna akcja np. „Za oknami jesień”. Koordynatorem konkursu były w kolejnych latach Pani Marta Szachniewicz, Pani Małgorzata Zasiadczyk, Pani Paulina Kocik- Jurek.